Norak supera amb nota, una vegada més, l’auditoria de recertificació de les normes ISO 9001:2015 i ISO 17100:2015 realitzada per l’organisme de certificació TÜV Rheinland.

Enguany, després de les auditories de seguiment anuals, era el torn de passar pel procés de recertificació dels nostres processos de qualitat. El 2014 vam començar, essent pioners, en la certificació dels nostres processos, amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat als nostres clients. El 2020 seguim a l’avantguarda dels estàndards de qualitat i, a més, en aquesta ocasió, ho fem utilitzant tècniques telemàtiques a causa de la situació de crisi generada per la pandèmia del COVID-19. És a dir, gràcies al nostre model de treball descentralitzat, la nostra innovació constant i la previsió necessària per a implementar els procediments necessaris per al teletreball, no només estem en condicions de seguir oferint els nostres serveis de manera normalitzada i d’atendre els compromisos de qualitat amb els nostres clients, sinó que també hem estat capaços de superar una auditoria per a la recertificació del nostre sistema de qualitat “en remot”.

El nostre compromís amb la qualitat i amb els nostres clients no s’acaba aquí: també estem a la seva disposició per a ser auditats com a proveïdors. En aquest sentit, també rebem auditories dels nostres propis clients amb la finalitat d’acreditar que els nostres processos de qualitat, responsabilitat social corporativa, etc. estan a l’altura, i fins i tot per sobre, dels seus requeriments.

Certificació ISO 9001:2015 i ISO 17100:2015

La norma ISO 9001:2015, elaborada per l’Organització Internacional per a l’Estandardització, (International Standarization Organization o ISO), determina els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat. En la seva última actualització, el 2015, potencia l’enfocament cap a la gestió eficient, l’anàlisi del context en què les empreses desenvolupen les seves activitats i la consideració dels riscs associats. A això s’uneix l’adopció d’una estructura de cicle de millora, que serà la utilitzada per tots els models de gestió, la qual cosa facilitarà la integració d’altres aspectes, com ara els ambientals, de seguretat i salut en el treball, de responsabilitat social etc.

D’altra banda, la norma ISO 17100:2015 és la norma internacional de qualitat específica per a serveis de traducció. Per a això, estableix que, a més d’una traducció realitzada per especialistes i un rigorós control de qualitat, la traducció, abans de l’enviament al client, s’ha de sotmetre a una revisió independent per part d’un altre traductor (revisor) qualificat, diferent al que efectua la traducció. També estableix els criteris mínims per a poder seleccionar un traductor que s’han de comprovar mitjançant proves documentals, havent de satisfer almenys un dels criteris següents:

a. Titulació d’estudis superiors en traducció.
b. Qualificació equivalent en una altra especialitat, amb dos anys d’experiència mínima en la traducció.
c. Experiència professional en la traducció de, almenys, cinc anys.

A Norak, però, la nostra exigència va més enllà, i fem que els nostres treballs només els realitzin traductors des de l’idioma en què estan certificats a la seva llengua materna. No ens conformem a oferir només qualitat: busquem a més l’excel·lència per als nostres clients i som capaços de fer-ho des de qualsevol lloc del món.